O projekcie

Skrócony opis Zadania nr 8:  Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów – na uczelni

Wykonawcą zadania – na zlecenie Parku Naukowo-Technologicznego UZ – są: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Uniwersytet Zielonogórski.

W zadaniu biorą udział uczniowie z 7 techników – z zielonogórskich zespołów szkół:

 1. Zespołu Szkół Budowlanych
 2. Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych
 3. Zespołu Szkół Ekonomicznych
 4. Zespołu Szkół Technicznych
 5. Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
 6. Zespołu Szkół Zawodowych PBO Sp. z o. o.
 7. Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego.

Zadanie polega na realizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych na Uniwersytecie Zielonogórskim – dla uczniów z powyższych szkół. 

Podstawowe założenia:

 1. Zajęcia na UZ odbywają się w wymiarze 7 godzin w roku szkolnym – dla każdej klasy technikum uczestniczącej w projekcie.
 2. Zajęcia odbywają się w grupach 7-10-osobowych..
 3. Zajęcia odbywają się w okresie 26.02.2018 r. – 30.06.2022 r.
 4. W trakcie zajęć na UZ zapewniony jest dostęp do infrastruktury laboratoryjnej.
 5. Uniwersytet zapewnia szkolenia BHP i PPOŻ (jeśli są wymagane).
 6. Zajęcia są realizowane w terminach ustalonych w porozumieniu ze szkołami (wg opracowanego harmonogramu zajęć).
 7. Uniwersytet przeprowadza testy sprawdzające poziom zdobytej wiedzy.
 8. W UZ i szkoły wyznaczeni są koordynatorzy – dla prawidłowej i sprawnej realizacji zajęć.