RPO – Lubuskie 2020

Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego

Zakończony projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra” realizowany był w latach 2018 – 2023. Liderem projektu było Miasto Zielona Góra

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Uniwersytet Zielonogórski byli wykonawcami zadania: DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW – NA UCZELNI