RPO – Lubuskie 2020

Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra” będzie realizowany przez okres 6 lat – do 30.04.2023 r.

Liderem projektu jest Miasto Zielona Góra

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Uniwersytet Zielonogórski są wykonawcami zadania: DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW – NA UCZELNI