Realizacja zajęć

Uwaga (07.09.2022): Zgodnie z umową z Uniwersytetem zajęcia mogą odbywać się do 30.04.2023 r.
Określona jest też maksymalna liczba grup, z jaką zajęcia mogą zostać zrealizowane = 168 grup.


HARMONOGRAM ZAJĘĆ – rok szkolny 2022/23

Zajęcia zrealizowane i zaplanowane – rok szkolny 2022/23

Syntetyczny raport z realizacji zadania